Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo - v likvidácii